Przejdź do menu Przejdź do treści

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Marcina Piotrowicza

Zawiadomienie o publicznej obronie mgra Marcina Piotrowicza

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu 07 listopada 2022r. o godzinie 10.00 w formie hybrydowej w  gmachu głównym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie ul. Podchorążych 2, aula A1, oraz w trybie wideokonferencji przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku.
Tytuł rozprawy – Od dźwięku do obrazu, polisensoryczne obiekty dźwiękowo-wizualne.
Promotor – prof. dr hab. Małgorzata Chomicz
II Promotor – dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP

Wystawa ukazująca przedmiot rozprawy doktorskiej została upubliczniona w formie wernisażu w dniu 16 września 2022 roku w  Krakowskim Forum Kultury, Sala z Widokiem, ul. Mikołajska 2.
Recenzje oraz streszczenie
Dokumentacja z wystawy

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie rozprawy doktorskiej w trybie wideokonferencji prosimy o nadesłanie zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko oraz adres mailowy na adres joanna.kosmala@up.krakow.pl najpóźniej do dnia 4 listopada 2022.