Przejdź do menu Przejdź do treści

Kategoria A dla Wydziału Sztuki

Początek 2023 roku przyniósł bardzo dobre wiadomości dla Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, literaturoznawstwo oraz nauki o sztuce otrzymały, po złożonym do Ministra Edukacji i Nauki odwołaniu, kategorię naukową A. Ocenę czterech dyscyplin podniesiono z kategorii B do B+. Serdecznie gratulujemy.

Minister Edukacji i Nauki rozpatrzył złożone 8 i 18 sierpnia 2022 roku wnioski Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej decyzjami Ministra w 27 lipca 2022 roku w sprawie przyznania kategorii naukowych dyscyplinom. Minister po zapoznaniu się ze złożonymi odwołaniami postanowił 12 stycznia 2023 roku uchylić zaskarżone decyzje w sprawie przyznania kategorii naukowej B+ w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki i przyznać kategorię naukową A oraz w dyscyplinie literaturoznawstwo, a 17 stycznia 2023 roku dyscyplinie nauki o sztuce.

Minister Edukacji i Nauki pozytywnie rozpatrzył także cztery odwołania dotyczące zmiany kategorii naukowej z B na B+. Minister uwzględnił argumenty w sprawie następujących dyscyplin: psychologia, nauki biologiczne, nauki prawne i nauki socjologiczne.

Po uwzględnieniu decyzji Ministra Edukacji i Nauki ewaluacja działalności naukowej za lata 2017–2021 dyscyplin prowadzonych przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie przyniosła kategorię A trzem dyscyplinom, kategorię B+ siedemnastu dyscyplinom i kategorię B jednej dyscyplinie.