Przejdź do menu Przejdź do treści

Remix — the Cycle of Life

Na State University of New York w New Paltz w Stanach Zjednoczonych trwa wystawa „Remix — the Cycle of Life” z udziałem artystów grafików związanych z Instytutem Sztuki i Designu w Krakowie. Wystawę można oglądać w budynku Samuel Dorsky Museum of Art do 15 grudnia 2022 r.

Głównym założeniem jest pokazanie prac, które w warstwie formalnej poszerzone są o eksperymenty nakierowane na aspekt ekologiczny: materiały z recyklingu, materiały pochodzenia naturalnego, przetwarzanie, powtórne wykorzystanie, przerabianie.

Artyści biorący udział w wystawie:

Halina Cader-Pawłowska, Stanisław Cholewa, Agnieszka Dutka, Anna Juszczak, Agnieszka Łukaszewska, Malwina Niespodziewana, Mirosław Niesyto, Marcin Pawłowski, Mateusz Rafalski, Anna Sadowska, Michał Tokarz, Witold Winek, Katarzyna Wojdyła, Jacek Zaborski.

Kuratorzy: Anna Sadowska, Witold Winek, Katarzyna Wojdyła

Organizacja ze strony SUNY New Paltz: Małgorzata Oakes

Wspomniana wystawa jest częścią projektu pt. „Bezkwasowe i ekologiczne techniki trawione w grafice artystycznej” realizowanego w Instytucie Sztuki i Designu na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie przez dr K. Wojdyłę, dr hab. A. Sadowską i mgra W. Winka.

 


EN:

Remix — the Cycle of Life

Exhibition of Polish Printamkers at The State University of New York in New Paltz

10/3/2022—12/15/2022

A group of visual artists sets out on a well-trodden path. They playfully process, mix, produce, adapt and repurpose. For what? In response to instability, overproduction and stimulation. In search of balance and continuity.

Participants:

Halina Cader-Pawłowska, Stanisław Cholewa, Agnieszka Dutka, Anna Juszczak, Agnieszka Łukaszewska, Malwina Niespodziewana, Mirosław Niesyto, Marcin Pawłowski, Mateusz Rafalski, Anna Sadowska, Michał Tokarz, Witold Winek, Katarzyna Wojdyła, Jacek Zaborski.

Curators: Anna Sadowska, Witold Winek, Katarzyna Wojdyła

Exhibition Coordinator: Małgorzata Oakes

Exhibition is a part of ongoing project 'Safer and sustainable etching methods in printmaking’ founded by the Art & Design Institue at the Pedagogical Univeristy of Krakow.